Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je een overeenkomst aangaat met Popstores en/of je jezelf registreert op de website en/of het aanvragen van informatie, demo prijsopgaven e.d., vragen wij je om persoonlijke en bedrijfsgegevens in te vullen. Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van je activiteiten binnen onze websites, e-mailings en services om je een optimale ervaring te kunnen bieden.

Onder persoonsgegevens verstaan we je persoonlijke gegevens die je vrijwillig achterlaat op onze website van jou en/of je organisatie. Hieronder valt ook alle openbare informatie die op internet beschikbaar is.

Van bezoekers en/of gebruikers van onze website verwerken wij de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
  • Geslacht
  • Bedrijf, Functie
  • Contactgeschiedenis
  • IP-adres
  • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag)

Derde partijen

Popstores gebruikt een aantal partners om onze diensten goed uit te kunnen voeren. Sommige partners zijn verwerkers en/of subverwerkers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omdat we bij die partners ook gegevens opslaan.

Om ervoor te zorgen dat jouw privacy gewaarborgd is hebben we wanneer mogelijk een verwerkersovereenkomst afgesloten met de partners waar we jouw persoonsgegevens mee verwerken.

Mollie

Betalingen die vanuit Popstores worden gestart worden uitgevoerd door Mollie. Mollie is hierbij een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke Wij bieden de volgende betalingswijzen via onze dienstverlener Mollie:

Hubspot

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Popstores. Dit kan via de website maar ook via e-mail of telefonisch. In het CRM woren de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden opgeslagen, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Mailchimp

Popstores stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de
website van Popstores.

Google Analytics

De website van Popstores verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële huurders en/of verhuurders.


Als je vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Popstores
Schoolstraat 164A
2251BK Voorschoten

E-mail: privacy@popstores.nl